کالای مرجوعی به کالاهایی الحاق می شود که مشتری در زمان تحویل ناقص فرستاده شده و یا کالایی متفاوت از درخواست مشتری ارسال شده باشد که در این موقع کالا عودت داده شده ویک کالای سالم و مورد درخواست مشتری ارسال می شود