تمامی محصولات تولیدی دارای گارانتی می باشد شطرنجهای چوبی دارای 2ماه و شطرنجهای کد Aو F دارای 10روز گارانتی می باشد

متاسفانه بعضی از مشتریان عزیز که شطرنج فدراسیونی شهریار کد A را از سایتهای دیگری که خیلی هم مشهور می باشد خرید کرده اند و شطرنج ارسالی برای عزیزان یا اصلاکد A نبوده ویا فیک بوده است خواهشمندیم در مورد خرید دقت فرمایید و طبعا اگر قیمت بعضی از فروشگاهها اگر کمتر از قیمت ما باشد مشکلی دارد در حالی که ما تولید کننده هستیم و متاسفانه در سایتهای مشهور هم امکان گزارش و بستن فروشگاههایی که شطرنج دیگری را ارسال می کنند به راحتی امکان پذیر نمی باشد و باید مرجوع شود که آن هم مشکلات مخصوص خودش را دارد

شطرنج فدراسیونی شهریار کد A

قیمت اصلی تومان 490,000 بود.قیمت فعلی تومان 480,000 است.عدد

شطرنج فدراسیونی شهریار کد F

قیمت اصلی تومان 470,000 بود.قیمت فعلی تومان 460,000 است.