در صورت امکان مدارک خود را آپلود کنید ( کارت ملی – و شماره تلفن وآدرس آموزشگاه شطرنج ) و حداقل از تخفیف 10 % از محصولات ما برخوردار شوید و لازم به یاد آوری می باشد که مدارک شما به هیچ ارگان و اداره ای فرستاده نمی شود

بارگذاری فایل ها